[Documentation] [TitleIndex] [WordIndex

Oluşturulan ROS Paketinin Yapılandırılması

Hazırlanan ROS paketinin kullanılabilir hale gelmesi için bazı işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

catkin_make Kullanarak Yapılandırma

src klasörüne kurulan paketimizin catkin_make komutuyla yapılandırılma kodları aşağıdaki gibidir.

Derleme tamamlandığında src klasöründe build,devel ve src alt klasörleri kurulmuş olacak,paket kullanıma hazır hale gelecektir.

(!) Please ask about problems and questions regarding this tutorial on answers.ros.org. Don't forget to include in your question the link to this page, the versions of your OS & ROS, and also add appropriate tags.

Oluşturulan ROS Paketinin Yapılandırılması

Description:

Tutorial Level:


2019-10-12 13:12