[Documentation] [TitleIndex] [WordIndex

ROS Dosyalama Konseptleri ve Araçlarının Tanıtımı

araçlardır.Manifestler ise paketler hakkında bilgilerin yer aldığı dosyalardır. (Bir nevi paketlerin etiketleri denebilir. İçinde lisanslar, paket çeşitleri, kodlamayı yapan kişinin adı gibi bilgiler yer alır.)

şunlardır:

rospack:

Paketlerle ilgili bilgi alınmasını sağlayan araçtır.Kullanımı aşağıda verilmiştir.

Example:

roscd:

Paketin kütüphanesinin doğrudan değiştirilmesini (klasörden klasöre geçmemizi) sağlayan araçtır.Kullanımı aşağıda verilmiştir.

Example:

roscd_log:

ROS üzerinde yapılmış işlemlerin loglarını (işlem kayıtlarını) açmamızı sağlayan araçtır.

rosls:

Dosya içinde yer alan paketlerin listelenerek gösterilmesini sağlayan araçtır.Kullanımı roscd ile aynıdır.

(!) Please ask about problems and questions regarding this tutorial on answers.ros.org. Don't forget to include in your question the link to this page, the versions of your OS & ROS, and also add appropriate tags.

Description:

Tutorial Level:


2020-01-18 13:15